V roce 2022 bude naše organizace opět vydávat členské doklady  pouze pomocí výpočetní techniky a to:

v lednu a únoru 2022, vždy v neděli od 8:00 do 13:00    (první výdej 2.1.2022) v sídle našeho spolku - Komenského 7 ve Šlapanicích.

V důsledku epidemie, bude výdej dokladů probíhat přes výdejové okénko ve dveřích z chodby do klubovny.  

Žádáme členy, aby ve frontě dodržovali rozestupy, používali roušky a připravenou dezinfekci rukou. 

Rybářům, kteří nehodlají lovit ihned zpočátku roku, doporučujeme odložit zakoupení povolenky a členství na druhou polovinu ledna a únor, aby se vyhnuli velkým frontám. Tradičně nejvíce členů přichází první dva výdejní termíny v lednu.

Z tohoto důvodu, budeme letos akceptovat odevzdávání sumářů do konce února , přímo při výdeji povolenky nebo platbě členství. Nadále samozřejmě platí, že odevzdání docházky k vodě a sumáře  je podmínkou k vydání nové povolenky na rok 2022 !!!

 

Platby členů MRS.

Na sjezdu Moravského rybářského svazu v roce 2019 byla zrušena brigádnická povinnost členů. Nově byly zavedeny dva druhy členských známek a to:

  • známka udržovací v ceně 450,-Kč, bez možnosti zakoupit povolenku

  • známka pro lovící členy v ceně 1300,-Kč s možností koupě povolenky, tuto známku musí mít všichni členové od 16 let, kteří budou žádat povolenku

Před koupí povolenky je třeba si rozmyslet, zda rybář bude během roku lovit nebo ne a podle toho zvolit členskou známku. Pokud se rybář, který si původně koupil pouze udržovací známku, rozhodne v příslušném roce lovit, musí si zakoupit ještě známku pro lovícího člena, bez ohledu na již zakoupenou známku. Tím se mu lov prodraží o 450,- Kč.

Jak postupovat (všichni rybáři nad 16 let):

Nelovící rybář

Zakoupí si do konce února udržovací známku za 450,-Kč. Nemá nárok si dokoupit povolenku              

Lovící rybář

Zakoupí si do konce února známku za 1300,-Kč. Má nárok na koupi povolenky MP a P a to buď ihned se členskou známkou, nebo kdykoliv v průběhu roku.

Původně nelovící rybář, změnil rozhodnutí a chce začít lovit

Musí si dokoupit celou známku za 1300,-Kč a povolenku. Na dříve koupenou známku za 450,-Kč se nebere ohled a zakoupil ji zbytečně

 

Členové, kteří nepodepsali v loňském roce souhlas s nakládáním s jejich osobními údaji

(byl součástí potvrzení o platbě členství) se musí k výdeji dostavit osobně, aby ho doplnili.

Při výdeji člen podpisem potvrdí souhlas s nakládáním jeho osobními údaji (GDPR).

  GDPR v Moravském rybářském svazu

 

Upozorňujeme, na splnění povinnosti odevzdat MP a P vyplněné sumáře před výdejem příslušné povolenky,

jako podmínku k vydání MP povolenky (Stanovy MRS §7 odst(5) písmeno d).

 

 Při výdeji možno dokoupit:

                           Aktualizovaná mapa revírů MRS                      50,- Kč

                           Obal na doklady velký                                    50,- Kč

                           Obal na doklady malý                                      5,- Kč

                           PE taška s logem MRS                                     5,- Kč

                           Samolepka s logem MRS                                10,-Kč

 

Výdej v sídle organizace platí i pro děti do 15 let.

 

!!! Od měsíce března !!!

pouze mimořádný výdej dokladů po telefonické domluvě s hospodářem organizace Aloisem Zemanem na telefonním čísle 603228900.