Rybářský kroužek

 

1. schůzka rybářského kroužku se uskutečnila 20. října v 16 hod

v naší klubovně na Komenského 401/7 ve Šlapanicích. 

Další pravidelné schůzky se budou konat vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hod.

 

Stále přijímáme nové zájemce o rybaření, chlapce i děvčata od 8 do 15 let.

Bližší informace na tel. čísle: 720 170 517  paní Kostrhounová

 

 

 

Dětské rybářské závody v plavané

se uskutečnily dne 28. května 2022   na rybochovném zařízení v Ponětovicích.                Výsledky závodu

 

 

Zpráva z jednání mimořádného sjezdu MRS

Mimořádný sjezd proběhl v sobotu 12.6.2021 v klidné atmosféře, v bývalém hotelu Voroněž u Brněnského výstaviště.

Hlavními jednacími body byla volba nového vedení MRS, tedy předsedy a svazové rady
a schválení navrhovaných změn stanov.
 
Na předsedu kandidoval Mgr. Jiří Ryšánek a Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Na návrh Ing.Martina Skláře z PS Blansko byl dodatečně navržen Zdeněk Vágner. To vyvolalo asi 30 min. zdržení při rozdávání nových volebních lístků,protože některé organizace je již lístky proškrtaly, a i když dodatečného kandidáta nevolily, musely ho na lístek dopsat, aby byl platný.
 
Volba byla tajná a předsedou byl zvolen Mgr. Jiří Ryšánek z PS Brno 2, který získal hned v prvním kole volby 60,2% hlasů.
V krátkém projevu poděkoval za důvěru a přednesl jména kandidátů do Rady MRS, se kterými by rád spolupracoval.
 
Následně bylo tajnou volbou zvoleno dalších 8 členů Rady:
 
    Ing. Jan Grmela, Ph.D.            PS Zaječí
    Ing. Miroslav Láníček,              PS Moravská Nová Ves
    Jiří Loukota                            PS Hrotovice
    Doc.MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.    PS Brno 3
    JUDr. Pavel Příhoda                PS Brno 3
    Tomáš Starýchfojtů                 PS Dolní Rožínka
    Ing. Jiří Šedivý                        PS Hrušovany nad Jevišovkou
    Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.      PS Brno 5
 
Nový předseda pak vyjádřil naději, že složení rady MRS mu umožní konsolidovat situaci v MRS a realizovat úkoly, se kterými do volby šel.
 
Tajná volba KRK, kárné komise a senátu proběhla bez problémů a navržení kandidáti byli zvoleni.
 
Nejvíce času zabralo schvalování změn a dodatků ke stanovám.
Změny navrhovala pouze Rada MRS, PS Blansko a PS Uherské Hradiště. Většina změn byla formálního charakteru
a reagovala na novou epidemickou situaci (hlasování per rollam), nebo upřesňovala nejasné formulace.
 
Návrhy PS Blansko, na větší samostatnost jednotlivých spolků, prezentované Ing. Martinem Sklářem byly odmítnuty.
Mgr. Kubice je v komentáři ke změnám stanov označil, jako návrhy vedoucí k rozpadu Svazu. 
 
Zásadní změna byla schválena v §27, kde jako člen statutárnho orgánu MRS byl tajemník nahrazen hospodářem svazu,
aby byla oddělena výkonná funkce sekretariátu, který se za svou činnost odpovídá prostřednicvím tajemníka
statutárnímu orgánu MRS (§26).
 
Bylo scháleno zachování cen povolenek pro rok 2022 v současné výši.
 
Jednání skončilo cca ve 14 hod.
 
Perličkou bylo, že před začátkem voleb se po celém hotelu rozezněly výzvy k evakuaci hotelu ve všech světových řečech
(i česky) a někteří ubytovaní hosté skutečně hotel opustili.
Rybáři ale výzvy ignorovali s tím, že je to poslední snaha staré rady MRS oddálit svůj konec...
 
Ing. Pavel Mádl, jednatel
 

 

!!! Možnost rybolovu za současné situace !!!

Se zrušením nouzového stavu od 12.4.2021 je možno provozovat sportovní rybolov podle Rybářského řádu bez omezení, při dodržení aktuálně platných opatření pro kontakt mezi osobami.

 

Sledujte aktuálně platná pravidla na stránkách Moravského rybářského svazu  www.mrsbrno.cz