Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, o.s. platí pro rok 2024 níže uvedené ceny člen. příspěvků a zápisného pro členy MRS, z.s. ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

 

1) Členské příspěvky

Kategorie Cena                          poznámka          
Dospělí/Mládež - udržovací 500,-  pouze členství bez možnosti lovu  

 

Dospělí/Mládež - k povolence 1400,-  nutné k výdeji MP nebo P povolenky  

 

Děti 200,-  s možností výdeje MP nebo P povolenky  

 

Manipulační poplatek 50,-      
Zápisné Cena      
dospělí a mládež 16 - 18 let 1000,-       

 

2) Ceny povolenek pro "členy" (pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 1250,- 4500,- 1300,- 4750,-
Poloviční

700,-

- 800,- -
Měsíční    - - - -
Týdenní    - - - -
Denní 300,- - 400 -
Mládež 400,- - 400,- -

 

3) Ceny povolenek pro "nečleny" (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky)

Druh povolenky MP P
Roční     10000,- 10000,-
Měsíční     -     -
Týdenní 3000,- 3500,-
Denní 1000,- 1200,-

 

Legenda:

K bodu 1: V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst.3 bod g) Stanov MRS, o.s.).

K bodu 2: Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků MO. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození. Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i MO MRS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.

Všeobecné

- Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!!!
- Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
- Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal !!!!
- Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv .
- Povolenky jsou barvy modré (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy), červené (mimopstruhová pro nečleny) a žluté (pstruhová pro nečleny).
- MRS, o.s. MO není povinna zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1. rybářského lístku.
- MO MRS, o.s. mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům !!!!!
- Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům !!!!!