Práce v zimním období (2017-2018):

ÚKLID REVÍRU

     Teplý počátek loňské zimy nám začátkem prosince umožnil zorganizovat brigádu členů výboru, pracovníků rybochovného zařízení a jejich pomocníků, jejíž náplní bylo dokonalé po sezónní vyčistění břehů  a vysbírání odpadků kolem revíru. 

 

VÁNOČNÍ KAPR

     Od 19.12.2017 jsme pro naše členy a ostatní příznivce z řad šlapanické a okolní veřejnosti připravili a zajistili, dnes již tradiční  a pravidelný nákup, dovoz a prodej vánočních kaprů od našeho stabilního dodavatele z rybářství Báňa.  Kapři pochází z rybníků vysočiny paní hraběnky Podstacké. Tyto ryby, široko daleko za nejnižší tržní cenu, byly tak mimořádné kvality a chuti, že šly doslova na dračku.

  

OSTATNÍ ZIMNÍ PRÁCE

     Silné mrazy bezvětrných únorových dnů vytvořily na revíru téměř 30 cm silný ledový příkrov. K odvětrávání hladiny a plynujícího bahna z tlejících rostlinných zbytků na dně, jsme nainstalovali Poulartův větrný rozmrazovač. Navíc po sněžení v polovině měsíce, jsme odhrnovali okna k zachování fotosyntézy a také sekali a řezali odvětrávací díry v ledu. Všem zapojeným rybářům za vynaložené úsilí děkuji. Dík patří také skupině mladších, kteří provedli prořezávku nebezpečných topolů s úklidem dřeva a ostříhání vrb.Také se nám podařilo dorovnat štěrkem přístupovou obslužnou komunikaci a upravit parkoviště pro rybáře. Poslední z větších akcí byla příprava a oprava maringotky, která po instalaci poslouží k rozšíření ubytovací kapacity rybářům navštěvujícím revír.

 

SUMARIZACE ÚLOVKŮ 2018

     Loňský dlouhý aktivní rok lovících rybářů se odrazil v počtu a hlavně temínu odevzdávání vyplněných sumářů úlovků. Někteří členové odevzdávali svoje docházky až v nejzazším termínu, to je až kolem 15.1.2012. Počet neodevzdaných úlovkových listů se však nijak výrazně nelišil od ostatních let. Téměř pravidelně neodevzdá tyto doklady kolem 20 až 40-ti rybářů, kteří v následujícím roce již neuvažují o dalším rybaření a prodloužení členství ve svazu. Ostatní provinilci, kteří v budoucnu neodevzdavají povinné sumáře v pořádku a včas v termínu, budou od příštího roku sankcionováni dle rybářského řádu.