Bezprostředně ihned po ukončení výlovu štiky rychlené jsme začali naše plůdkové výtažníky rybochovného zařízení připravovat na výrobu sumce velkého ročního Su1. Po vysušení, vyčistění, desinfekci vyvápněním a opětovném napuštění plůdkových rybníčků, jsme provedli naočkování těchto nádrží živým zooplanktonem a po jeho rozmnožení jsme ve třetí dekádě měsíce června v líhni rybářství Hodonín zakoupili, přivezli a do osmi výtažníků vysadili celkem 40 tisíc kusů kvalitního odrmeného plůdku sumce velkého Suk o velikosti cca 3-5 mm, který začal okamžitě přijímat potravu a dle mého mínění se celkem dobře uchytil. Po cirka 14 dnech povyrostl na 3 - 5 cm. Následovalo zastínění rybníčků igelitovými plachtami, které vytváří dostatečný kryt této světloplaché rybě. Po výměně vypouštěcích sítek za hrubší, jsme navýšili průtok vody tak, abychom v letošních tropických vedrech sumečkům zajistili v našich "kalužích" co možná nejkvalitnější vodu bohatou na kyslík a potravu tak, aby rybičky zdárně rostly a přibíraly.....