Nabídka - Poptávka

Počasí na našem revíru

Počasí na našem revíru Šlapanice

Novinky

Aktuální informace

 

Dětské rybářské závody v plavané

se konaly v sobotu 25. května 2024 od 9 do 12 hod

na rybochovném zařízení v Ponětovicích.

Sraz účastníků v 8:30 na hrázi rybníka

9:00 zahájení lovu
12:00 Ukončení lovu
12:30 Vyhodnocení 

Závody jsou pořádány pro všechny děti, tedy i pro nerybáře, kteří si tak mohou vyzkoušet skutečný rybolov v kategoriích:

                                  rybáři:       8-11   a  12-15 let

                                  nerybáři:   8-15 let

Způsob rybolovu : na plavanou 1 udice (lov na těžko není dovolen)
Hodnocení :          Největší počet bodů : ryba se zákonnou mírou 15 bodů
                                                     ryba nedosahující zákonnou míru 1 bod
                          největší ryba (délka v cm)

Každý závodník si může ponechat jednu mírovou rybu.

Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic.

Akce je spolufinancována z dotace města Šlapanice

Jsou připraveny hodnotné ceny.

Všichni účastníci, včetně doprovodu, jsou povinni se seznámit s pravidly rybářských závodů ( budou vyvěšeny v místě konání závodů  a  na našich stránkách www.mrsslapanice.cz)

 

Za  pořadatele závodů                    

David Uruba,  vedoucí rybářského kroužku

Ing.Pavel Mádl, jednatel spolku

 

 

Omezení vstupu k revíru Dyje 13/1

obdobně jako v loňském roce došlo k pokusu o zahnízdění zvláště chráněného druhu živočicha v okolí pstruhového rybářského revíru Dyje 13/1 v NP Podyjí.

Z tohoto důvodu vydala správa NP předběžné opatření spočívající v Zákazu vstupu do klidového území národního parku za účelem rybolovu nebo výkonu

rybářské stráže v úseku rybářského revíru Dyje 13/1v termínu do 30. 6. 2024.   podrobnosti zde 

 

 

 

Organizace výdeje povolenek v roce 2024

 

podrobnosti zde 

 

ceny povolenek zde

 

 

Výbor pobočného spolku Šlapanice svolává v souladu s ustanovením § 14, odst. 2 stanov MRS, z. s.,

 

 Výroční členskou schůzi

která se bude konat v neděli 3.3.2024 od 9:00 hod v kulturním sále Orlovny

ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 223/2

 

podrobnosti zde  

 

 

 

 

Testy rybářských znalostí 

pro získání Státního rybářského lístku

v roce 2024

 

se budou konat v pátek dne 29.3.2024 od 10 hod

v klubovně našeho spolku Komenského 7, Šlapanice

Test je zpoplatněn částkou 500,-Kč.

Další případný termín zkoušek bude vyhlášen na podzim 2024, podle počtu zájemců.

  

     Dotazy a přihlášky u hospodáře p.Zemana         tel: 603 228 900               

                                                           email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Tradiční dětské rybářské závody v plavané

se konaly v sobotu 10. června 2023 od 8 hod

na rybochovném zařízení v Ponětovicích.

Sraz účastníků v 7:30 na hrázi rybníka

8:00 zahájení lovu 12:00 Ukončení lovu 12:30 Vyhodnocení

 

Závody jsou pořádány pro všechny děti, tedy i pro nerybáře, kteří si tak mohou vyzkoušet skutečný rybolov v kategoriích:

rybáři: 8-11 a 12-15 let

nerybáři: 8-15 let

Akce je spolufinancována z dotace města Šlapanice

Podrobnosti-plakát PDF

 

 

 

 

 

 

Rybářský kroužek v roce 2023/24

 

1. schůzka rybářského kroužku se uskutečnila 12. října v 16 hod

v naší klubovně na Komenského 401/7 ve Šlapanicích. 

Další pravidelné schůzky se budou konat vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hod.

 

Stále přijímáme nové zájemce o rybaření, chlapce i děvčata od 8 do 15 let.

Bližší informace na tel. čísle: 731 106 618  pan David Uruba  (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

 

 

 

Rekonstrukce naší klubovny s finanční podporou JMK

 

V roce 2022 proběhla rekonstrukce naší klubovny na Komenského ulici, spolufinancovaná z individuální dotace Jihomoravského kraje v rámci projektu Podpora mladých rybářů.

Během rekonstrukce byla kompletně vyměněna elektroinstalace a klubovna byla vybavena novým nábytkem. Věříme, že oceníte výrazné zlepšení prostředí jak pro naše mladé rybáře, tak i pro výdej povolenek v následujících letech. 

 

 

 

Dětské rybářské závody v plavané

se uskutečnily dne 28. května 2022   na rybochovném zařízení v Ponětovicích.                Výsledky závodu

 

 

Zpráva z jednání mimořádného sjezdu MRS

Mimořádný sjezd proběhl v sobotu 12.6.2021 v klidné atmosféře, v bývalém hotelu Voroněž u Brněnského výstaviště.

Hlavními jednacími body byla volba nového vedení MRS, tedy předsedy a svazové rady
a schválení navrhovaných změn stanov.
 
Na předsedu kandidoval Mgr. Jiří Ryšánek a Prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Na návrh Ing.Martina Skláře z PS Blansko byl dodatečně navržen Zdeněk Vágner. To vyvolalo asi 30 min. zdržení při rozdávání nových volebních lístků,protože některé organizace je již lístky proškrtaly, a i když dodatečného kandidáta nevolily, musely ho na lístek dopsat, aby byl platný.
 
Volba byla tajná a předsedou byl zvolen Mgr. Jiří Ryšánek z PS Brno 2, který získal hned v prvním kole volby 60,2% hlasů.
V krátkém projevu poděkoval za důvěru a přednesl jména kandidátů do Rady MRS, se kterými by rád spolupracoval.
 
Následně bylo tajnou volbou zvoleno dalších 8 členů Rady:
 
    Ing. Jan Grmela, Ph.D.            PS Zaječí
    Ing. Miroslav Láníček,              PS Moravská Nová Ves
    Jiří Loukota                            PS Hrotovice
    Doc.MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.    PS Brno 3
    JUDr. Pavel Příhoda                PS Brno 3
    Tomáš Starýchfojtů                 PS Dolní Rožínka
    Ing. Jiří Šedivý                        PS Hrušovany nad Jevišovkou
    Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.      PS Brno 5
 
Nový předseda pak vyjádřil naději, že složení rady MRS mu umožní konsolidovat situaci v MRS a realizovat úkoly, se kterými do volby šel.
 
Tajná volba KRK, kárné komise a senátu proběhla bez problémů a navržení kandidáti byli zvoleni.
 
Nejvíce času zabralo schvalování změn a dodatků ke stanovám.
Změny navrhovala pouze Rada MRS, PS Blansko a PS Uherské Hradiště. Většina změn byla formálního charakteru
a reagovala na novou epidemickou situaci (hlasování per rollam), nebo upřesňovala nejasné formulace.
 
Návrhy PS Blansko, na větší samostatnost jednotlivých spolků, prezentované Ing. Martinem Sklářem byly odmítnuty.
Mgr. Kubice je v komentáři ke změnám stanov označil, jako návrhy vedoucí k rozpadu Svazu. 
 
Zásadní změna byla schválena v §27, kde jako člen statutárnho orgánu MRS byl tajemník nahrazen hospodářem svazu,
aby byla oddělena výkonná funkce sekretariátu, který se za svou činnost odpovídá prostřednicvím tajemníka
statutárnímu orgánu MRS (§26).
 
Bylo scháleno zachování cen povolenek pro rok 2022 v současné výši.
 
Jednání skončilo cca ve 14 hod.
 
Perličkou bylo, že před začátkem voleb se po celém hotelu rozezněly výzvy k evakuaci hotelu ve všech světových řečech
(i česky) a někteří ubytovaní hosté skutečně hotel opustili.
Rybáři ale výzvy ignorovali s tím, že je to poslední snaha staré rady MRS oddálit svůj konec...
 
Ing. Pavel Mádl, jednatel
 

 

!!! Možnost rybolovu za současné situace !!!

Se zrušením nouzového stavu od 12.4.2021 je možno provozovat sportovní rybolov podle Rybářského řádu bez omezení, při dodržení aktuálně platných opatření pro kontakt mezi osobami.

 

Sledujte aktuálně platná pravidla na stránkách Moravského rybářského svazu  www.mrsbrno.cz

 

 

 

 


 

Pozvánka na Dětské rybářské závody 2024

Dětské rybářské závody v plavané

se budou konat v sobotu 25. května 2024 od 9 do 12 hod

na rybochovném zařízení v Ponětovicích.

Sraz účastníků v 8:30 na hrázi rybníka

9:00 zahájení lovu
12:00 Ukončení lovu
12:30 Vyhodnocení 

Závody jsou pořádány pro všechny děti, tedy i pro nerybáře, kteří si tak mohou vyzkoušet skutečný rybolov v kategoriích:

                                  rybáři:       8-11   a  12-15 let

                                  nerybáři:   8-15 let

Způsob rybolovu : na plavanou 1 udice (lov na těžko není dovolen)
Hodnocení :          Největší počet bodů : ryba se zákonnou mírou 15 bodů
                                                     ryba nedosahující zákonnou míru 1 bod
                          největší ryba (délka v cm)

Každý závodník si může ponechat jednu mírovou rybu.

Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic.

Akce je spolufinancována z dotace města Šlapanice

Jsou připraveny hodnotné ceny.

Všichni účastníci, včetně doprovodu, jsou povinni se seznámit s pravidly rybářských závodů ( budou vyvěšeny v místě konání závodů  a  na našich stránkách www.mrsslapanice.cz)

V návaznosti na epidemiologickou situaci, může pořadatel upravit podmínky konání závodu podle okamžité situace. 

Za  pořadatele závodů                    

David Uruba,  vedoucí rybářského kroužku

Ing.Pavel Mádl, jednatel spolku

 

NOVINKY NA: