Vyžadující bezproblémový chod organizace zajišťuje nepřetržitá celoroční náročná pracovní činnost kolem revíru, rybochovného zařízení, klubovny a rybářské chaty. Údržbové práce, provozní opravy a menší investiční zakázky a úkoly převážně vykonává stávající stabilní více méně konzolidovaná skupina cca 15 pracovníků rekrutujících se převážně ze členů výboru místní organizace, doplněných o několik "takydůchodců" a přátel zeleného údolí. Pracují pravidelně každou sobotu průběhem celého roku. Tato absolutně nedoceněná manuální činnost, za kterou všem patří mnohonásobné poděkování, vykonávaná prakticky téměř zdarma, je ještě doplněna a podpořena brigádnickou pracovní povinností aktivních členů naší organizace ve stáří od 16 do 65 roků ve výši 10-ti zdarma odpracovaných hodin. Tyto brigády je u nás možno nahradit finančním vypořádáním. V posedních letech manuelních pracovníků rapidně ubývá a členové raději stále častěji využívají této druhé možnosti. Nám potom nezbývá, než určitou část převážně pomocných prací, zajišťovat dodavatelsky, což je pro nás finančně tak náročné, že se stává neúnosným a téměř nedostupným. Mnoho potencionálních brigádníků si raději jde v sobotu 2-3 tisíce Kč. přivydělat, než by u nás odpracovali 5 hodin v celkové hodnotě 500,-Kč. A to jsme ještě od letošního roku na výroční členské schůzi odhlasovali a dle vzoru okolních místních organizací podobné velikosti, vlastnících podobná výrobní zařízení, navýšení hodnoty neodpracované hodiny z 60,-Kč na 100,-Kč. Pouze tak se nám může podařit sdružit dostatek finančních prostředků ke zdárnému pokračování naší zaběhnuté výrobní činnosti. Toto sice nepopulární opatření,ale v dnešní době stále se zvyšující drahoty kolem nás, prakticky ani jiné řešení neumožňuje.

     Zapsal hospodář MO Zeman Alois.


          UPOZORNĚNÍ !

 

          Určeno pro členy MO o.s. Šlapanice s pracovní povinností !

Upozorňuji členy, kteří jsou povinni plnit brigádnickou povinnost a tuto ještě neodpracovali, že se blíží poslední měsíc, kdy tak ještě mohou učinit! Od počátku měsíce listopadu již bude umožněno pouze plnění finanční, které od letošního roku činí 100,00Kč za jednu neodpracovanou  hodinu!!!