V neděli 4. března 2018 se  konala od 9 hodin v Orlovně ve Šlapanicích  Výroční členská schůze. Na programu byly zveřejněny zprávy o činnosti a hospodaření naší organizace, dále zpráva o financích a zpráva revizni komise. Ke konci výroční schůze byly vyslechnuty připomínky našich šlenů

Účast na členské schůzi je jedna ze základních povinností člena organizace!.

Věříme, že se příště, setkáme v hojném počtu.