Výroční členská schůze se bude konat neděli 1. března 2020 v 9:00 v restauraci Sokec ,  Nádražní 87 ve Šlapanicích.

Schůze je volební.   Na programu budou dále zprávy o činnosti a hospodaření naší organizace, zpráva o financích,  zpráva revizni komise a diskuse.

Účast na členské schůzi je jedna ze základních povinností člena organizace!.

Věříme, že se  setkáme v hojném počtu.