Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Šlapanice, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18228 se sídlem Komenského 401/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 005 46 895

 

INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANGLICKY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ZKRATKA GDPR), KTERÉ SE POUŽIJE ODE DNE 25. KVĚTNA 2018, SUBJEKTU ÚDAJŮ SPRÁVCEM PŘI ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Ślapanice, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18228, sídlo: Komenského 401/7, IČ: 005 46 895, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontaktní telefonní číslo:  603228900, 721879043,  (dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“).

 

 1. KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

 1. Uchazeč (fyzická osoba) o členství v pobočném spolku (dále také „uchazeč o členství“ nebo „subjekt údajů“)., s nímž je spojeno členství v Moravském rybářském svazu, z.s., spolku zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256, sídlo: Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159 (dále také „hlavní spolek“).
 2. Člen (fyzické osoba) pobočného spolku a člen hlavního spolku (dále také „člen“ nebo „subjekt údajů“).
 3. Funkcionář pobočného spolku (dále také „funkcionář“ nebo „subjekt údajů“).
 4. Zaměstnanec pobočného spolku (dále také „zaměstnanec“ nebo „subjekt údajů“).
 5. Člen rybářské stráže (dále také „člen rybářské stráže“ nebo „subjekt údajů“).
 6. Rybářský hospodář (dále také „hospodář“ nebo „subjekt údajů“) a zástupce rybářského hospodáře (dále také „zástupce hospodáře“ nebo „subjekt údajů“).

 

 • KATEGORIE DOTČENÝCH (ZPRACOVÁVANÝCH) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude zpracovávat z osobních údajů především titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, bydliště, evidenční číslo, datum vzniku členství, bankovní spojení, údaje o dětech, kontaktní e-mail, kontaktní telefonní číslo a podpis.
 2. Správce bude zpracovávat z kategorie zvláštních osobních údajů informace o ZTP nebo ZTP/P (údaj o zdravotním stavu) na základě výslovného a svobodného souhlasu uděleného subjektem údajů.
 3. Správce bude u každé kategorie subjektu údajů zpracovávat jiné osobní údaje a pouze na základě existence právního důvodu (právních důvodů) a pro zcela konkrétní účel (účely).

 

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje pro svou činnost, popřípadě pro činnost hlavního spolku.
 2. Příjemcem osobních údajů zpracovávaných správcem u jednotlivých kategorií subjektu údajů budou orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaných osobních údajů plnit právními předpisy uloženou povinnost.

 

 

 1. SPOLEČNÍ SPRÁVCI

 

 1. Pobočný spolek a hlavní spolek budou společnými správci u následujících kategorií subjektů údajů:
 2. funkcionářů pobočného spolku, členů statutárního orgánu a členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku, za účelem jejich zápisu do veřejného rejstříku, neboť návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podává podle platné právní úpravy hlavní spolek,
 3. členů rybářské stráže za účelem podání návrhu na jejich ustanovení hlavním spolkem pro rybářské revíry, v nichž bude výkon rybářského práva přenechán hlavnímu spolku,
 4. rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře za účelem jejich navržení za rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře pro rybářské revíry, v nichž bude žádat o povolení výkonu rybářského práva hlavní spolek s tím, že následně pověří hospodařením v tomto rybářském revíru pobočný spolek, jehož členem bude rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře.
 5. Pobočný spolek bude u uvedených kategorií subjektů údajů zpracovávat osobní údaje a tyto bude v rozsahu potřebném pro naplnění účelu předávat hlavnímu spolku.
 6. Subjekt osobních údajů může vykonávat svá práva podle nařízení GDPR u každého ze společných správců i vůči každému z nich.

 

 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů zákonně, korektně a transparentně.
 2. Osobní údaje subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě existence jednoho nebo více právních důvodů a pro jeden nebo více zcela konkrétních účelů.
 3. Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje subjektu údajů na základě existence některého z následujících právních důvodů:
 4. souhlasu uděleného subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR),
 5. zpracování bude nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stanou bude subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP), přičemž smlouvou se v tomto případě rozumí rovněž Stanovy hlavního spolku, kterým se uchazeč o členství a člen dobrovolně podřizují,
 6. zpracování bude nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se bude na správce vztahovat (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 7. zpracování bude nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

VII.   OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ U JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Správce bude u jednotlivých kategorií subjektu údajů zpracovávat zpravidla tyto osobní údaje:

 

 1. Uchazeč o členství
 1. titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis
 • pro účely rozhodnutí o přihlášce za člena pobočného spolku a v případě rozhodnutí o přijetí za člena pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. datum narození
 • pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Kontaktní e-mail
 • pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 1. Člen
 1. titul, jméno, příjmení, evidenční číslo, místo trvalého pobytu a podpis
 • pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. datum narození
 • pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. datum vzniku členství
 • pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. kontaktní e-mail
 • pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 1. Funkcionář
 1. titul, jméno, příjmení, rodné příjmení u žen, rodné číslo, místo, okres a stát narození, místo trvalého pobytu a podpis
 • pro účely podání formulářového návrhu na zápis do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. bankovní spojení
 • pro účely vyplácení odměn, popřípadě cestovních náhrad, za předpokladu jejich vyplácení na účet na podkladě důvodu uvedeného v čl. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 1. kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
 • pro účely naplnění činnosti pobočného spolku a hlavního spolku včetně jejich zpřístupnění u předsedy a jednatele pobočného spolku a hospodáře pobočného spolku na webových stránkách pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 1. Zaměstnanec
 1. titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis
 • pro účely plnění pracovní smlouvy na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pro účely vedení personální a mzdové agendy na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. rodné číslo
 • pro účely vedení personální a mzdové agendy (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění) na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. bankovní spojení
 • pro účely vedení mzdové agendy za předpokladu, že mzda bude vyplácena na účet, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. osobní údaje dětí
 • pro účely vedení personální a mzdové agendy v souvislosti s uplatňováním slevy na dani z příjmu zaměstnancem na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
 • pro účely zajištění provozu a činnosti správce jako zaměstnavatele na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 1. Člen rybářské stráže
 1. titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, evidenční číslo a podpis
 • pro účely zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb dle § 14 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
 • pro účely zajištění činnosti správce a rybářské stráže, především s ohledem na potřebu vzájemné rychlé komunikace nutné při výkonu funkce rybářské stráže na úseku ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

 1. Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře
 1. jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, evidenční číslo a podpis
 • pro účely podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva dle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb. na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
 • pro účely zajištění činnosti správce a rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře, především s ohledem na potřebu vzájemné rychlé komunikace nutné při výkonu funkce, včetně jejich zpřístupnění u hospodáře pobočného spolku na webových stránkách pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

VIII.    KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje budou u jednotlivých kategorií subjektu údajů vymazány po uplynutí doby stanovené pro jejich uchování.

 

 1. Nepřijatý uchazeč o členství
 • do doby, než bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.
  1. Člen
 1. po celou dobu trvání členství,
 2. po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo
 3. po dobu archivace, je-li stanovena,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. Funkcionář
 1. po celou dobu trvání funkce,
 2. po dobu archivace, je-li stanovena,
 3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení nebo
 4. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. Zaměstnanec
 • po dobu archivace stanovenou pro jednotlivé typy dokladů (daňové evidence a doklady pro vyměření daně z příjmů; neschopenky; stejnopisy evidenčních listů důchodového zabezpečení; osobní spis; doklady pro zdravotní pojištění a další).
  1. Člen rybářské stráže
 1. po celou dobu trvání funkce,
 2. po dobu archivace, je-li stanovena nebo
 3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře
 1. po celou dobu trvání funkce,
 2. po dobu archivace, je-li stanovena nebo
 3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude zpracovávat osobní údaje
 2. ručně v papírové (listinné) podobě,
 3. ručně v elektronické podobě a
 4. ručně kombinací papírové a elektronické podoby.
 5. Správce bude vést o činnostech zpracování osobních údajů záznamy.

 

 1. INFORMACE A SDĚLENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Vedle již uvedených informací a sdělení má subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato další práva:

 

 1. Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. V případě zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení s informacemi o účelu zpracování osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců, plánované doby zpracování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
 2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 3. Právo kdykoli odvolat souhlas, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 4. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 5. Právo na výmaz (právo být zapomenut) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 6. Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.
 7. Právo získat osobní údaje poskytnuté správci a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost).
 8. Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR z důvodů týkajících se konkrétní situace na straně subjektu údajů.
 9. Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.

 

 

V Šlapanice dne 24. 5. 2018

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                                                             Jaroslav Hvížď - předseda

______________________________

Moravský rybářský svaz, z.s.

pobočný spolek Šlapanice

   

 

 

 

 

 

Na www: mrsslapanice.cz uveřejněno 24.5.2018

 

Na vývěsce MRS, z.s. pobočného spolku Šlapanice uveřejněno 24.5.2018

 

Na nástěnce  při vstupu do sídla spolku uveřejněno 24.5.2018

 

Zpráva pro výroční členskou schůzi konanou 2. 3. 2014 MO MRS ŠLAPANICE

 

 

Vážení přátelé, rybářky a rybáři,

ještě než Vás seznámím se svým příspěvkem, poprosím Vás o uctění památky zesnulých členů naší organizace povstáním a minutou ticha.      

Děkuji

Po roce jsme se opět sešli, abychom zhodnotili naši činnost na revíru, rybochovu a práci s mládeží.

Během minulého roku došlo k některým změnám ve funkcích výboru, tak vás s nimi seznámím.

Předseda                                    Hvížď Jaroslav

Místopředseda                            Halva Vojtěch

Jednatel                                      Hašek Milan

Ekonom                                       ing. Migdauová Ludmila

Pokladník                                     Harašta František

Hospodář                                     Zeman Alois

Vedoucí ryb. Stráže                     Bartl Petr

Vedoucí mládeže                        Kostrhounová Ludmila

Správce sítě                                Novotný Jaroslav

Revizní komise                           Trávníček Milan

                                                      Dražka Jan 

                                                      Kotrla Josef

 

K datu 31. 12. 2013 naše organizace měla 1064 členů.

Z toho dospělých 975 členů, mladých rybářů 89 členů.

 

A nyní něco k činnosti v organizaci na revíru a rybochovu.

 

Výbor má snahu obhospodařovat svěřený revír a rybochovné zařízení s maximálním úsilím. Myslím si, že zarybněním revíru a chodem rybochovu patříme mezi jedny z nejlepších organizací MRS.

Co se týče revíru v PONĚTOVICICH sami víte, že revír je dobře a podle dekretu z Ministerstva Zemědělství řádně zarybňován. Je vyčleněna skupina členů, která má za úkol udržovat pořádek okolo revíru. Prosím, buďte jim v tom všichni nápomocni. Vybudovali jsme dobrou přístupovou cestu k revíru a dvě velká parkoviště. Vše se stále poopravuje, což stojí nemalé finanční náklady a úsilí výboru. Na nádrži v PONĚTOVICICH máme i ubytovací zařízení. Možno objednat u pana HALVY. V dnešní době máme asi největší problém s přerostlými stromy v Ponětovicích okolo rybníka. Několik se jich při velkém větru vyvrátilo, hrozí odlamování velkých větví a tím zranění jak nás rybářů, tak okolo jdoucích občanů. Druhý problém je zanášení přítoku do rybníka. Jednáme s různými úřady o nápravě. Je to cesta na dlouhou trať. Touto cestou bych chtěl poděkovat členům, kteří se tímto problémem zabývají a jednají za místní organizaci. Druhý rybník máme v  ŽATČANECH, který se také zarybňuje podle plánu, ale zde máme trošku problémy s vodou.

                     

                      Něco k rybochovu.

Na našem zařízení produkujeme rychlenou štičku a sumečka na takzvaných drážkách. O tyto ryby je velký zájem, ale v daných podmínkách neuspokojíme všechny zájemce.       V chovném rybníku máme kapra,lína, amura a tolstolobika. Tyto ryby jsou vysazovány do revíru. Podrobnější informace k tomuto tématu Vám za chvíli sdělí hospodář p. Zeman.

                 

                  Něco k mladým rybářům.

Kroužek mladých rybářů ve ŠLAPANICICH vede již několik let paní KOSTRHOUNOVA. Vypomáhá jí pan Bartl. Kroužek v OLŠANECH vede pan DUNDALEK. Tito vedoucí kroužků jsou určitě na svém místě a patří jim velký dík za výchovu mládeže. Kroužek ve ŠLAPANICICH probíhá každý týden a teď jej navštěvuje 10 dětí. V kroužcích se děti učí základy rybařiny, práva a povinnosti rybáře, rybolovnou techniku a poznávání ryb.

V měsících květnu a červnu se pravidelně pořádají pro mládež závody v OLŠANECH a v PONĚTOVICICH na rybochovu. Závody na rybochovu byly úspěšné.

 

V mladších dětech   8-11 let

-          Získala první místo  LUSKOVA Pavlína    38 bodů              

-          Druhé místo  GREGOR Filip  30 bodů          

-          Třetí místo   DUNDALEK Lukáš     26 bodů

 

Starší děti    12-15 let

-         

      -           Vyhrál  MRAZEK Michal     34 bodů               

      -             Druhé místo    RYMEŠ Jan     24 bodů

-          -             Třetí místo      DANĚK Jakub        17 bodů

 

Celkem bylo uloveno 191 kusů ryb. O děti na závodech je dobře postaráno. Všichni dostanou občerstvení,  věcné ceny. Mimo to se pro děti pořádá Mikulášská besídka.

Chtěl bych apelovat na všechny členy organizace ohledně brigádnické povinnosti, aby nám přišli pomoci. Pořád je co dělat a výbor vše sám neudělá. Myslím si, že odchod do jiné organizace, kde je menší finanční postih, není řešením.

Na závěr Vám přeji mnoho krásných chvil u vody, úspěchů, klidného a kamarádského prostředí a hodně zdraví u naší zábavy.

 

Petrův zdar.

V roce 2024 bude náš spolek opět vydávat členské doklady  pouze pomocí výpočetní techniky a to:

v lednu a únoru 2024, vždy v neděli od 8:00 do 13:00    (první výdej 7.1.2024) v sídle našeho spolku - Komenského 7 ve Šlapanicích.

Výdej bude i nadále probíhat přes výdejové okénko ve dveřích z chodby do klubovny.  

Rybářům, kteří nehodlají lovit ihned zpočátku roku, doporučujeme odložit zakoupení povolenky a členství na druhou polovinu ledna a únor, aby se vyhnuli velkým frontám. Tradičně nejvíce členů přichází první dva výdejní termíny v lednu.

Z tohoto důvodu, budeme také letos akceptovat odevzdávání sumářů do konce února , přímo při výdeji povolenky nebo platbě členství. Nadále samozřejmě platí, že odevzdání docházky k vodě a sumáře  je nutnou podmínkou k vydání nové povolenky na rok 2024 !!!

 

Platby členů MRS.

Na sjezdu Moravského rybářského svazu v roce 2019 byla zrušena brigádnická povinnost členů. Nově byly zavedeny dva druhy členských známek a to:

 • známka udržovací v ceně 500,-Kč, bez možnosti zakoupit povolenku

 • známka pro lovící členy v ceně 1400,-Kč s možností koupě povolenky, tuto známku musí mít všichni členové od 16 let, kteří budou žádat povolenku

 • zápisné nového člena je 1000,-Kč  (dospělí a mládež 16-18 let)

Před koupí povolenky je třeba si rozmyslet, zda rybář bude během roku lovit nebo ne a podle toho zvolit členskou známku. Pokud se rybář, který si původně koupil pouze udržovací známku, rozhodne v příslušném roce lovit, musí si zakoupit ještě známku pro lovícího člena, bez ohledu na již zakoupenou známku. Tím se mu lov prodraží o 500,- Kč.

Jak postupovat (všichni rybáři nad 16 let):

Nelovící rybář

Zakoupí si do konce února udržovací známku za 500,-Kč. Nemá nárok si dokoupit povolenku              

Lovící rybář

Zakoupí si do konce února známku za 1400,-Kč. Má nárok na koupi povolenky MP a P a to buď ihned se členskou známkou, nebo kdykoliv v průběhu roku.

Původně nelovící rybář, změnil rozhodnutí a chce začít lovit

Musí si dokoupit celou známku za 1400,-Kč a povolenku. Na dříve koupenou známku za 500,-Kč se nebere ohled a zakoupil ji zbytečně

 

Členové, kteří nepodepsali v loňském roce souhlas s nakládáním s jejich osobními údaji

(byl součástí potvrzení o platbě členství) se musí k výdeji dostavit osobně, aby ho doplnili.

Při výdeji člen podpisem potvrdí souhlas s nakládáním jeho osobními údaji (GDPR).

  GDPR v Moravském rybářském svazu

 

Upozorňujeme, na splnění povinnosti odevzdat MP a P vyplněné sumáře před výdejem příslušné povolenky,

jako podmínku k vydání MP povolenky (Stanovy MRS §7 odst(5) písmeno d).

 

 Při výdeji možno dokoupit:

                           Aktualizovaná mapa revírů MRS                      50,- Kč

                           Obal na doklady velký                                    50,- Kč

                           Obal na doklady malý                                      5,- Kč

                           PE taška s logem MRS                                     5,- Kč

                           Samolepka s logem MRS                                10,-Kč

 

Výdej v sídle spolku (Komenského 7, Slapanice) platí i pro děti do 15 let.

 

!!! Od měsíce března !!!

pouze mimořádný výdej dokladů po telefonické domluvě s hospodářem spolku Aloisem Zemanem na telefonním čísle 603228900.