Brigády, které jsou povinné pro členy organizace  budou prováděny na našem revíru a rybochovném zařízení do konce října 2019.

Po tomto termínu členové, na které se vztahuje brigádnická povinnost a budou žádat povolenku na rok 2020, budou hradit 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. Počet hodin je 10, celkový poplatek za neodpracované brigádnické hodiny je tedy 1000,-Kč.