Pro vyplnění a odevzdání sumáře pokračujte >>zde<<. Pro vyplnění a odevzdání sumáře musíte být přihlášen.

Odevzdání sumáře úlovků a docházek přes internet je podmíněno registrací a následným přihlášením uživatele.

Postup při vyplňování sumáře úlovků a docházek:

1. Zapsat každý navštívený revír pouze 1x na jeden řádek včetně jeho čísla a názvu revíru.
2. Zapsat k němu všechny druhy ryb na něm během roku chycených s celkovým počtem kusů a váhou u každého druhu.
3. Sečíst úlovky vodorovně a do kolonky „celkem“ uvést celkový počet úlovků, váhu a počet docházek na daném revíru.
4. Sečíst úlovky svisle podle druhů ryb a do kolonky „celkem“ uvést jejich počet a váhu.
5. Zapsat počet docházek s číslem a názvem revíru u všech navštívených revírů i v případě, že na něm nebyl docílen žádný úlovek.
6. V pravém dolním rohu uvést celkový součet počtu a váhy ulovených ryb a docházek.
7. !! Vyplnění a odeslání sumáře úlovků neosvobozuje od odevzdání tištěné verze na sídle místní organizace. Jde pouze o usnadnění zpracování údajů a jejich rychlejši zpracování do statistik.

Pozn.: Při vyplňování sumáře přes internet se sečítají součty vodorovně a svisle automaticky. Pokud při odevzdávání sumáře bude zjištěn nedostatek, bude na něj dotyčný upozorněn a požádán, aby si ho opravil.

Úlovkové listiny a sumáře odevzdané pozdě po termínu, respektive po 15.lednu budou sankcionovány dle pravidel Odevzdat se musí i prázdné ( to znamená bez dosaženého úlovku, případně  s nulovou docházkou na revíry).