Zpráva pro výroční členskou schůzi konanou 2. 3. 2014 MO MRS ŠLAPANICE

 

 

Vážení přátelé, rybářky a rybáři,

ještě než Vás seznámím se svým příspěvkem, poprosím Vás o uctění památky zesnulých členů naší organizace povstáním a minutou ticha.      

Děkuji

Po roce jsme se opět sešli, abychom zhodnotili naši činnost na revíru, rybochovu a práci s mládeží.

Během minulého roku došlo k některým změnám ve funkcích výboru, tak vás s nimi seznámím.

Předseda                                    Hvížď Jaroslav

Místopředseda                            Halva Vojtěch

Jednatel                                      Hašek Milan

Ekonom                                       ing. Migdauová Ludmila

Pokladník                                     Harašta František

Hospodář                                     Zeman Alois

Vedoucí ryb. Stráže                     Bartl Petr

Vedoucí mládeže                        Kostrhounová Ludmila

Správce sítě                                Novotný Jaroslav

Revizní komise                           Trávníček Milan

                                                      Dražka Jan 

                                                      Kotrla Josef

 

K datu 31. 12. 2013 naše organizace měla 1064 členů.

Z toho dospělých 975 členů, mladých rybářů 89 členů.

 

A nyní něco k činnosti v organizaci na revíru a rybochovu.

 

Výbor má snahu obhospodařovat svěřený revír a rybochovné zařízení s maximálním úsilím. Myslím si, že zarybněním revíru a chodem rybochovu patříme mezi jedny z nejlepších organizací MRS.

Co se týče revíru v PONĚTOVICICH sami víte, že revír je dobře a podle dekretu z Ministerstva Zemědělství řádně zarybňován. Je vyčleněna skupina členů, která má za úkol udržovat pořádek okolo revíru. Prosím, buďte jim v tom všichni nápomocni. Vybudovali jsme dobrou přístupovou cestu k revíru a dvě velká parkoviště. Vše se stále poopravuje, což stojí nemalé finanční náklady a úsilí výboru. Na nádrži v PONĚTOVICICH máme i ubytovací zařízení. Možno objednat u pana HALVY. V dnešní době máme asi největší problém s přerostlými stromy v Ponětovicích okolo rybníka. Několik se jich při velkém větru vyvrátilo, hrozí odlamování velkých větví a tím zranění jak nás rybářů, tak okolo jdoucích občanů. Druhý problém je zanášení přítoku do rybníka. Jednáme s různými úřady o nápravě. Je to cesta na dlouhou trať. Touto cestou bych chtěl poděkovat členům, kteří se tímto problémem zabývají a jednají za místní organizaci. Druhý rybník máme v  ŽATČANECH, který se také zarybňuje podle plánu, ale zde máme trošku problémy s vodou.

                     

                      Něco k rybochovu.

Na našem zařízení produkujeme rychlenou štičku a sumečka na takzvaných drážkách. O tyto ryby je velký zájem, ale v daných podmínkách neuspokojíme všechny zájemce.       V chovném rybníku máme kapra,lína, amura a tolstolobika. Tyto ryby jsou vysazovány do revíru. Podrobnější informace k tomuto tématu Vám za chvíli sdělí hospodář p. Zeman.

                 

                  Něco k mladým rybářům.

Kroužek mladých rybářů ve ŠLAPANICICH vede již několik let paní KOSTRHOUNOVA. Vypomáhá jí pan Bartl. Kroužek v OLŠANECH vede pan DUNDALEK. Tito vedoucí kroužků jsou určitě na svém místě a patří jim velký dík za výchovu mládeže. Kroužek ve ŠLAPANICICH probíhá každý týden a teď jej navštěvuje 10 dětí. V kroužcích se děti učí základy rybařiny, práva a povinnosti rybáře, rybolovnou techniku a poznávání ryb.

V měsících květnu a červnu se pravidelně pořádají pro mládež závody v OLŠANECH a v PONĚTOVICICH na rybochovu. Závody na rybochovu byly úspěšné.

 

V mladších dětech   8-11 let

-          Získala první místo  LUSKOVA Pavlína    38 bodů              

-          Druhé místo  GREGOR Filip  30 bodů          

-          Třetí místo   DUNDALEK Lukáš     26 bodů

 

Starší děti    12-15 let

-         

      -           Vyhrál  MRAZEK Michal     34 bodů               

      -             Druhé místo    RYMEŠ Jan     24 bodů

-          -             Třetí místo      DANĚK Jakub        17 bodů

 

Celkem bylo uloveno 191 kusů ryb. O děti na závodech je dobře postaráno. Všichni dostanou občerstvení,  věcné ceny. Mimo to se pro děti pořádá Mikulášská besídka.

Chtěl bych apelovat na všechny členy organizace ohledně brigádnické povinnosti, aby nám přišli pomoci. Pořád je co dělat a výbor vše sám neudělá. Myslím si, že odchod do jiné organizace, kde je menší finanční postih, není řešením.

Na závěr Vám přeji mnoho krásných chvil u vody, úspěchů, klidného a kamarádského prostředí a hodně zdraví u naší zábavy.

 

Petrův zdar.