Situace kolem našeho revíru 461119 Roketnice 1, zatím nijak podstatně nezměnila a NEZLEPŠILA. Vedra nepolevují, naopak se ještě stupňují. Přítok do naší nádrže je od určité kóty stále suchý a jeho vydatnost činí když moc tak do 1l/sec. My děláme všechna možná i nemožná, opatření, abychom zachovali průtok pod nádrží na předepsaných 10l/sec.

To spolu s odparem způsobuje, že hladina v nádrži neustále rapidně klesá a je již více jak 1,5 m pod normálním stavem. Toto se už začíná negativně projevovat i na rybí obsádce. Každodenně se zvyšuje počet uhynulých ryb, které nesnáší vysokou teplotu vody, místy přesahující i 28 stupňů C. Jednatel s Hospodářem se maximálně snaží sjednat nápravu tak, aby nám zahradníci a zelináři nahoře na povodí Rokytnice a přítoků, pouštěli do rybníka dostatečné množství kvalitní říční vody... Bohužel zatím bez jakéhokoliv většího úspěchu. Problémy se neomezily pouze na revír, ale začínají i na našem Rybochovném zařízení. Tam se snažíme zachovat maximální výšku vodní hladiny plůdkových výtažníků a udržovat a upravovat kvalitu vody provzdušňováním pomocí elektrických kompresorů,čerpadel, provzdušňovačů, gejzírovačů a areátorů... což se nám zatím úspěšně daří. Jak to bude pokračovat v nejbližší budoucnosti si zatím nedovedeme představit. Zainteresované odpovědné orgány a instituce mimo vydanou vyhlášku o zachování a šetření povrchovými vodami z Životního prostředí Měú, stále mlčí. Asi nezbude, než se obrátit na sdělovací prostředky. Možná to bude novináře, regionální rádia a televizní stanice zajímat, a povede to ke smysluplnému opatření. V případě katastrofálního scénáře nás situace může donutit k uzavření revíru z nedostatku vody, zákaz rybolovu a informovat orgány činné v trestním řízení podáním oznámení na neznámého pachatele.