Rybářský kroužek pro děti, chlapce i děvčata od 8 do 15 let, bude zahájen ve čtvrtek  12.10.2023 v 16hod.

Absolvováním kroužku obdrží děti potvrzení opravňující vydání státního rybářského lístku a následně i povolenky k rybolovou.

 

Schůzky se budou konat   každý čtvrtek v naší klubovně na ul. Komenského č.7 ve Šlapanicích.

Bližší informace na tel. čísle: 720 170 517  u paní Kostrhounové