Vítejte na stránkách MRS - MO ŠlapanicePonětovický rybník

Sportovní rybolov je v současném přetechnizovaném a globalizovaném světě stále více chápán jako optimální forma aktivního odpočinku člověka v úzkém kontaktu s přírodou. V evropském srovnání si ani Česká republika nestojí v rámci sportovního rybářství špatně. S počtem registrovaných sportovních rybářů kolem 330.000 ( 3% populace ) se dostává před sousední Německo ( 2% populace ) a stejně jako v případě rybníkářství je v zahraničí uznávána vysoká odborná úroveň obhospodařování našich tekoucích vod a organizace sportovního rybolovu, zejména z hlediska zarybňování rybářských revírů a vedení hospodářské evidence včetně dosahovaných úlovků.

V současné době působí dvě největší organizace a to Český rybářský svaz ( ČRS ) a Moravský rybářský svaz ( MRS ). Povolené způsoby rybaření jsou položená, plavaná, přívlač a muškaření. Mezi oblíbenými způsoby rybolovu jednoznačně dominuje položená, na druhém místě je plavaná, potom přívlač a muškaření.

V současnosti je vzdálenost k místu rybolovu v závislosti na velikosti sídelní obce. Vedle rybolovu na řádných rybářských revírech se u nás v posledních 10 – 15 letech rozšiřuje také nabídka rybolovu na uzavřených soukromých vodách. Jedná se o převážně chovné rybníky, které tento rybolov nabízejí formou komerčně poskytované služby rekreačního lovu ryb udicí. Této možnosti aktuálně využívá až 1/3 registrovaných sportovních rybářů. Komerční rybolov mohou využívat i rybářsky neorganizovaní zájemci, kteří nemusejí vlastnit ani státní rybářský lístek.

Ponětovická nádržNa co jsou Šlapaničtí rybáři nejvíce hrdi, kromě sportovního rybolovu? Na to že zvládají obhospodařovat Rybochovné zařízení pod Ponětovickou nádrží. Toto rybochovné zařízení má 3 rybníčky, 6 drážek a 1velký, asi půlhektarový produkční rybník. V těchto rybníčcích a drážkách se rozplavává štičí a sumčí plůdek, nově i plůdek kapra, amura. I když se zkoušely i jiné druhy ryb zejména náročnější na čistší vodu, zůstalo u těchto. Chystáme se zkusit o odchov lína.

Velký rybník slouží k produkci amura, lína a kapra o velikosti K3 a je prakticky každoročně slovován. Vyprodukované ryby, slouží k zarybňování jak vlastního, tak ostatních revírů MRS a ČRS. Nadprodukce pak pro drobný prodej ostatním zájemcům. Nedílnou součástí se stalo naše kapro-kachní hospodářství,kdy v rámci výroby ryb,líhneme vodní drůbež,která po odprodeji slouží k zazvěření honebních vodních  českých a slovenských revírů.

Příjem z činnosti rybochovného zařízení nám potom slouží ke zvelebování našeho krásného rybářského revíru 461119 ROKETNICE 1.

Naše organizace MRS o.s. MO Šlapanice má v současné době k 31.12.2017celkem 1149 členů, z toho žen 51 a dětí 8-15 roků 88.  Tato společnost je však stále se měnícím živým organismem.