Vytisknout

Pro objednání rybářského lístku musíte být přihlášení

Informace a pokyny:

Žádanku vyplň čitelně ve všech rubrikách, včetně čísla rybářského lístku vydaného městským úřadem!

Pracovní povinnost mají všichni členové od 16 do 65 let. Výjimku stanoví členská schůze. Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni:

viz Stanovy MRS §7 odst.3 písmeno e 

Nesplněná pracovní povinnost se hradí částkou 1 000,- Kč.

Nárok na zlevněnou (poloviční) povolenku dolož patřičným dokladem! Nárok mají:

Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk dosažený v kalendářním roce, ve kterém žádáš o vydání dokladů.

Členský příspěvek a manipulační poplatek platí všichni členové.

Noví členové platí: zápisné, školení, legitimaci, členský příspěvek, manipulační poplatek, stanovy a Rybářský řád MRS. Po splnění nebo uhrazení pracovní povinnosti obdrží povolenku k rybolovu, kterou uhradí v předepsané výši.

Zápisné 1000 Kč platí rovněž ti členové, kteří opomenuli zaplatit členský příspěvek do konce února kalendářního roku (§6 odst. 3 bod g Stanov MRS)

Členství bez povolenky - se žádankou předlož:

členskou legitimaci a pokud jsi v uplynulém roce lovil, tak i doklad o splnění (osvobození) pracovní povinnosti a potvrzení o odevzdání „Záznamu o docházce“ a „Sumáře úlovků

Doklady k rybolovu - se žádankou předlož:

Poplatky, které hradíš, v Žádance zakroužkuj a částky vepiš do sloupce „Platím